OBAVIJEST KUPCIMA Obavještavamo cijenjene kupce da u 2023. godini nismo u mogućnosti realizirati proizvodnju preparata BiofixiN-S zbog kompletne obnove zgrada Agronomskog fakulteta. Početkom 2024. godine nastavljamo sa proizvodnjom preparata BiofixiN-S.

O nama

Zavod za mikrobiologiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Djelatnici Zavoda za mikrobiologiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu se dugi niz godina bave znanstvenim, nastavnim i stručnim radom u području biološke fiksacije dušika. Intenzivni znanstveni rad u ovom području kao i suradnja sa brojnim znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu, rezultirao je primjenom ovih znanja u proizvodnji kvalitetnih preparata za predsjetvenu bakterizaciju soje i drugih značajnih leguminoznih usjeva (lucerne, graha, graška, boba, djeteline…) pod komercijalnim nazivom BiofixiN-S. Preko 30 godina ovaj proizvod je na tržištu RH te je omogućio značajnu uštedu mineralnih dušičnih gnojiva što ima velike ekonomske, energetske i ekološke posljedice.

Zavod za mikrobiologiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu posjeduje izuzetno bogatu kolekciju bakterijskih sojeva za različite leguminoze. Testiranje sojeva se odvija kontinuirano kako bi se selekcionirali sojevi sa najvećom sposobnošću fiksacije dušika pod specifičnim uvjetima određenog lokaliteta. Posljednjih godina, znanstveni interes djelatnika usmjeren je na proučavanje prirodnih populacija kvržičnih bakterija te na selekciju najkvalitetnijih sojeva koji nakon vrlo opsežnih istraživanja i testiranja mogu naći primjenu u proizvodnji preparata BiofixiN-S za predsjetvenu bakterizaciju soje i drugih važnih leguminoza.