OBAVIJEST KUPCIMA Obavještavamo cijenjene kupce da u 2023. godini nismo u mogućnosti realizirati proizvodnju preparata BiofixiN-S zbog kompletne obnove zgrada Agronomskog fakulteta. Početkom 2024. godine nastavljamo sa proizvodnjom preparata BiofixiN-S.

Simbiozna fiksacija dušika

Što je biološka fiksacija dušika?

Biološka fiksacija dušika je proces u kojem posebne grupe mikroorganizama vežu elementarni dušik iz atmosfere i prevode ga u oblike koje mogu koristiti biljke za svoj rast i razvoj.

Najveće količine biološki vezanog dušika dospijevaju u tlo svake godine putem simbioznih odnosa između biljaka iz skupine leguminoza (mahunarki) i kvržičnih bakterija (rizobija). U ovom uzajamno korisnom odnosu, bakterije iskorištavaju produkte fotosinteze biljke domaćina kao izvor energije za fiksaciju dušika, a biljci domaćinu predaju vezani dušik.

Ovo udruživanje rezultira stvaranjem kvržica (nodula) na korijenju leguminoznih biljaka u kojima se odvija proces simbiozne fiksacije dušika. Kvržične bakterije (rizobije) su bakterije tla koje karakterizira njihova jedinstvena sposobnost inficiranja korjenovih dlačica leguminoza i stvaranja efikasnih kvržica u kojima se odvija proces simbiozne fiksacije dušika.

Noduliran korijen soje

 

U mnogim područjima, dušik je vrlo često glavni limitirajući faktor za postizanje visokih prinosa. Biološka fiksacija dušika, koja omogućuje značajan unos ovog neophodnog hranjiva, predstavlja vrlo značajnu komponentu u postizanju većih prinosa u uzgoju soje, graška, lucerne, djeteline i drugih leguminoza.

Za proizvođača ovih usjeva, važno je razumijevanje ovog prirodnog procesa kako bi se mogao što više iskoristiti u cilju osiguravanja uspješnije, profitabilnije i ekološki opravdane proizvodnje leguminoza.

 

O čemu ovisi količina vezanog dušika?

Količina vezanog dušika ovisi o sorti biljke domaćina (leguminoznom usjevu), o selekcioniranom soju kvržičnih bakterija kao i o uvjetima rasta (o uvjetima vanjske sredine i primijenjenim agrotehničkim zahvatima). U nekim slučajevima, simbiozna fiksacija dušika može podmiriti i do 80% potreba biljke za dušikom.